شنبه ، 23 نوامبر ، 2019

به پایگاه امریکایی های اشغالگر در لشکرگاه هلمند ۶۵ میزایل زده شد، ده ها عساکر اشغالگر کشته و زخمی شده اند

به پایگاه امریکایی های اشغالگر در لشکرگاه هلمند ۶۵ میزایل زده شد، ده ها عساکر اشغالگر کشته و زخمی شده اند

در جریان عملیات کوبنده الفتح، حوالی ساعت ۳ پس از چاشت امروز پایگاه هوایی ۵۰۵ پوست زون در مربوط لشکرگاه، مرکز هلمند که مخفی گاه مهم و مرکز استخباراتی امریکایی های اشغالگر است از سوی مجاهدین امارت اسلامی آماج ۶۵ میزایل قرار گرفت.
این حملات در حالی رخ داد که صدها تن امریکایی های اشغالگر و تعداد زیادی عساکر مزدور درین پایگاه مستقر هستند.
تمام میزایل ها بسیار به دقت به اهدف تعیین شده اصابت کرده و در نتیجه ده ها تن عساکر امریکایی و مزدور کشته و زخمی شده اند، بارک ها و اطاق های اقامت عساکر منهدم شده و شماری زیادی موترها، تانک ها، ذخائر تیل، گودام های مهمات و مواد غذایی و دیگر تاسیسات از بین رفته است.
جزئیات بیشتر در مورد این واقعه بعدا……

قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی
۲۳/۲/۱۴۴۱هـ ق
۳۰/۷/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۱۰/۲۲م

Related posts