شنبه ، 23 نوامبر ، 2019

فراه : قوای عملیاتی دشمن در شهر فراه متحمل تلفات شد

فراه : قوای عملیاتی دشمن در شهر فراه متحمل تلفات شد

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۲ ظهر، در منطقۀ دهیک شهر فراه، نیروهای دشمن با حمایه هوایی اشغالگران بغرض عملیات آمده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین قرار گرفتند.

در این عملیات که توسط سلاح های لیزری و دیگر سلاح های ثقیله و خفیفه تا حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر دوام کرد، نیروهای دشمن متحمل تلفات گردیده و از ساحه پا بفرار گذاشته اند.

در جریان این درگیری، نیروهای دشمن ساحه را هدف بمباردمان نیز قرار داده اند اما در آن به مجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است .

۲۰۱۹/۱۰/۲۲

Related posts