دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

بادغیس : یک تن پولیس در سنگ آتش به مجاهدین تسلیم شد

بادغیس : یک تن پولیس در سنگ آتش به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ مهمکۀ ولسوالی سنگ آتش، یک تن پولیس ( میرآقا ولد عبدالعلیم ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

۲۰۱۹/۱۰/۲۲

Related posts