شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

قتل عام تدریجی ملت افغان از سوی سی آی ای

قتل عام تدریجی ملت افغان از سوی سی آی ای

تبصره هفته:

سازمان جهانی ناظر حقوق بشر در راپور نشر شده اخیر خود گفته است که گروه هایی تحت قوماندۀ اداره مرکز استخبارات آمریکا (CIA) بصورت مکرر جنایات جنگی را انجام داده و هنوز هم زیان هایی به مردم وارد می کنند.

براساس معلومات دقیق، سی آی ای برای ترس، وحشت و کشتار در افغانستان شش گروه جنگی بنام های قطعات ۰۴،۰۳،۰۲،۰۱ایجاد کرده است، همچنین گروپ های خاص قتل عام ها در قندهار وخوست بوجود آورده است که مردم عام آنها را ضربتی می خوانند.

ماهیت و هویت این گروه های قاتل هنوز هم آشکار نیست، اما آنچه هویداست اینست که ایجاد، آموزش، اکمال و رهبری آنها بدوش سی آی ای است. این گروپ های قاتل هیچ نوع تعهد به قوانین جنگی بین المللی ندارند. آنها هر شب بر خانه ها و قریه های افغان ها یورش می برند، و همانند چپاولگران وارد خانه های مردم می شوند، مردم را از خانه هایشان بیرون می کنند، دارای هایشان را چپاول کرده، کاشانه هایشان را بمباران نموده و جوانان شان را شب هنگام در بسترهایشان به قتل می رسانند. سازمان ناظر حقوق بشر در راپور خود گفته است که عملیات شبانه، بمباران، دستگیری و کشتار مردم بیگناه، اختطاف، محاکم صحرایی و حملات بر ادارات صحی و تاسیسات عام المنفعه از جمله جنایاتی است که نیروهای زبریاد به شکل مسلسل انجام می دهند.

حقیقت اینست، ایالات متحده آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر در سطح جهانی می شمارد، در افغانستان توسط سی آی ای و اجیران افغان خود به قتل عام خاموشانۀ ملت مظلوم افغان آغاز نموده است. قاتلان آمریکایی و اجیران شان هر شب بطور اوسط بیشتر از پنجاه تن از مردم بیگناه را در خان هایشان به قتل می رسانند. اما هیچکس نیست که علیه این قتل عام ها صدای اعتراض بلند کند و انگشت اتهام بسویشان دراز نماید.

با توجه به این وضعیت، وجدان بشری جهانی با آزمون بزرگی مواجه است، که آیا براستی هم صدای دفاع از حقوق مقتول و مظلومیت بشر را بلند می کنند و یا در مقابل اشغالگران قاتل به سکوت منافقانه ادامه می دهند. سازمان حقوق بشر جهانی در راپور اخیر خود به این موضوع پرداخته است و ملت افغان از آن قدردانی می کند  و آن را نشانه مسئولیت پذیری می شمارد. اما تنها نشر راپور دربارۀ قتل عام های جاری کفایت نمی کند، سخن مهم اینست که باید برای توقف قتل عام های جاری اقدامات عملی صورت گیرد.

امارت اسلامی افغانستان برای توقف قتل عام تدریجی جاری بر ملت افغان از کشورها و سازمان های جهانی می خواهد که در سطح داخلی هم از احزاب، اقشار اجتماعی، شخصیت ها و گروه ها بخواهد که با جدیت متوجه این موضوع باشند. برای جلوگیری از کشتار، غارت و تخریب خانه ها و قریه های ملت افغان، همه با یک صدا برخیزند، بدون هر گونه ملاحظات سیاسی و تنها بر اساس اخوت اسلامی و همدردی بشری جلو جنایات جاری را بگیرند و قاتلان مردم بیگناه را به ملت و تاریخ معرفی کرده و از اعمال ظالمانۀ شان بازدارند.

مطالب مرتبط