شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

به دروغ گوهای عصر

به دروغ گوهای عصر

شهید سلحشور

تا به كي با اين همه اينسان دروغ
چند    زنی    لاف    فراوان  دروغ

همدم   و   هم   صحبت  الحاديان
گشتی و دم  از دين و  ايمان دروغ

ژاله  بم ريزی و  فرياد توست
در پي آسايش انسان  دروغ

رفتی و هم كيش صليبی شدی
لاف  تو  از  خون  شهيدان دروغ

بهر  رياست  طلبی  های خود
می خوری سوگند به قرآن دروغ

حافظ  كفري و  هواخواه غرب
ظاهر حالي و  مسلمان دروغ

رشوت و اخاذي شده پيشه ات
حافظ و حق خواه ضعيفان دروغ

ظاهرت آراسته به ايمان و دين
باطنت  نیرنگ و  پريشان دروغ

فكر تو  حيواني  و  راهت فساد
جلوه كني در خوي انسان دروغ

ظاهر گوسفند به خويش بسته اي
گرگي  و  در  صورت  چوپان  دروغ

زير  قبا بسته اي زنار  كفر
بر سر منبر كني آذان دروغ

بهر   منافع  خود   اي   راهزن
شكوه كني از بد و نيكان دروغ

فكر   تو  آئين  تو   دالر  شده
گر چه شدی زاهد دوران دروغ

تا  كه  شكاري  به  دام   آوری
می بري صد حيله به پايان دروغ

خواهش حامي است ز تو اي جان من
بس   دگر  ای نور  دو  چشمان  دروغ

با سپاس از مجله حقیقت

مطالب مرتبط