سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

قندهار : در اثر حملۀ استشهادی در شاه ولیکوت ۳۴ تن عسکر کشته شدند

قندهار : در اثر حملۀ استشهادی در شاه ولیکوت ۳۴ تن عسکر کشته شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که در جریان عملیات ” الـــفــتــح ” دیشب حوالی ۳:۴۵ یک تن مجاهد قهرمان و سربکف استشهادی ( عاشق الله تقبله الله ) در منطقۀ چنار ولسوالی یک قرارگاه مهم دشمن را هدف حملۀ استشهادی تاکتیکی قرار داده است.

در این انفجار تعمیر قرارگاه دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و ۳۴ تن عسکر اجیر همه در آن جابجا کشته شده اند که اجساد بیشتر آنان تا کنون زیر مخروبه می باشد .

۲۰۱۹/۱۱/۹

مطالب مرتبط