سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

غلام وحشت بادار را توجیه می کند

غلام وحشت بادار را توجیه می کند

سخن روز :

دیروز، اشغالگران بر سه موتر مسافربری مردم ملکی در منطقه کَس عزیز خان ولسوالی قرغه ولایت ننگرهار – کابل مرمی های گازی انداخته اند که در نتیجه هر سه موتر و دو دکان آتش گرفت و پنج نفر ملکی زخمی شدند.

شاهدان عینی و متضررین به رسانه های مختلف گفته اند که هرگاه شعاع لیزرهای نیروهای خارجی را دیدند، موترها را از سرک های پخته پایین کردند، اما آنان ناگهان بر شیشه های پیش روی موترها فیر کردند و موترها آتش گرفت.

اشغالگران و اداره کابل پس از رساندن تلفات به مردم ملکی، معمولا ادعا می کنند که مجاهدین از مردم ملکی به حیث سپر استفاده می کنند و ممکن مردم ملکی در فیرهای متقابل تلفات دیده باشند. اما این واقعه همانند حوادث بی شماری در حالی رخ داد که نه بر موترهای اشغالگر شلیک شده بود و نه هم خطر دیگری به آن ها متوجه بود. گناه موترهای مسافربری تنها این بوده که اندکی به کاروان اشغالگران نزدیک شده بودند و در نتیجه چندین نفر زخمی شدند و موترهای شان سوزانده شد.

از این واقعه از یکسو ترس و وحشت اشغالگران و مزدوران شان معلوم می شود، و از سوی دیگر اشغالگران و تفنگداران رژیم مزدور هر روز مردم ملکی را به انواع مختلف می کشند، دارایی شان را چور می کنند، دکان ها، کلینک ها و وسایط نقلیه را آتش می زنند، بر مساجد، مدارس و مکاتب چاپه می زنند و از روی پلان منظم از بین می برند.

مقامات ولایتی رژیم مزدور در لغمان وحشت اخیر باداران شان را چنین توجیه می کنند : «نیروهای خارجی مردم ملکی را اشاره توقف دادند، اما چون آن ها به اشاره توجه نکردند، نیروهای خارجی مرمی های شعله دار را شلیک کردند و در نتیجه دو نفر زخمی شدند».

ببینید ! غلامان چقدر با چشم سفیدی مردم مظلوم خود را ملامت می کنند و باداران وحشی شان را برائت می دهند.

مطالب مرتبط