پنجشنبه ، 21 نوامبر ، 2019

لغمان: یک تن اربکی وحشی وقاتل در علیشنگ به جزای اعمال اش رسید

لغمان: یک تن اربکی وحشی وقاتل در علیشنگ به جزای اعمال اش رسید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بالای عساکر اداره مزدور  درمنطقه شمس خیل ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند.

حمله دیروز طی یک کمین صورت گرفت که دراثران اربکی متذکره بنام جمیل به جزای اعمال اش رسیده کشته شد.

قابل ذکر است  اربکی متذکره  چند روزپیس بالای یک جنازه انداخت نمود و۳ تن ملکی بی دفاع را بی رحمانه شهید وشمار دیگررا زخمی نمود که الله الحمد امروز بدست مجاهدین به جزای اعمال اش رسیده کشته شد.

Related posts