سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

هلمند : نیروهای دشمن در واشیر ۲ دهقان را بازداشت کردند

هلمند : نیروهای دشمن در واشیر ۲ دهقان را بازداشت کردند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت ۳ بجه، اشغالگران امریکایی بهمراه اجیران شان در منطقۀ اشرفی ولسوالی واشیر دست به عملیات زده اند.

در این عملیات نیروهای دشمن ۲ تن دهقان ( سردار محمد و برادرزاده اش نیاز محمد ) را بازداشت کرده و با خود برده اند.

قابل ذکرست که سردار محمد و نیاز محمد در منطقۀ گروپ شش ولسوالی نادعلی دهقانی می کرد که حوالی ۳ ماه قبل، افراد مسلح نامعلوم وارد خانه اش شده و ۲ طفلش را با وحشت و قساوت بشهادت رسانده بودند که پس از آن نامبرده به ولسوالی واشیر برای دهقانی رفته بود اینک اکنون توسط اشغالگران بازاداشت گردید.

۲۰۱۹/۱۱/۹

مطالب مرتبط