جمعه ، 22 نوامبر ، 2019

لغمان: عساکر مشترک دشمن در قرغیی ۳ عراده موتر افراد ملکی را به آتش کشیدند

لغمان: عساکر مشترک دشمن در قرغیی ۳ عراده موتر افراد ملکی را به آتش کشیدند

بر اساس خبر، عساکر مشترک اشغالگران امریکایی با مزدوران اجرتی داخلی، ۳ عراده موتر افراد بی دفاع ملکی را درشاهره کابل ة جلال اباد ولسوالی قرغیی ولایت لغمان به آتش کشیدند.

این رویداد شام دیروز چنان صورت گرفت که ۲ عراده موتر حامل زنان واطفال ملکی  ویک عراده موتر حامل سبزی را هدف قرار دادند وحاملین آن را که همه افراد ملکی بشمول زنان واطفال بودندْ شهید وزخمی نمودند ووسائط  آنان را به آتش کشیدند.

Related posts