پنجشنبه ، 21 نوامبر ، 2019

غزنی: مدیرشهری امنیت با محافظ اش در مربوطات مرکز کشته شدند

غزنی: مدیرشهری امنیت با محافظ اش در مربوطات مرکز کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، مدیرشهری به اصطلاح امنیت ملی را درمنطقه قلعه سبز شهر غزنی به قتل رساندند.

مدیر متذکره بنام جمعه ساعت ۱۱ چاشت دیروز مورد حمله قرارگرفت وبا محافظ جابجا کشته شد ومجاهدین سالم به سنگر های شان باز گشتند.

Related posts