جمعه ، 22 نوامبر ، 2019

قندز: شمارزیاد منازل مردم عامه را درچهاردره تخریب کردند وبشمول ۲ خانم ۵ فرد ملکی را شهید وزخمی کردند

قندز: شمارزیاد منازل مردم عامه را درچهاردره تخریب کردند وبشمول ۲ خانم ۵ فرد ملکی را شهید وزخمی کردند

بر اساس خبر، عساکر مشترک اشغالگران امریکایی با مزدوران اجرتی داخلی، مناطق مسکونی را  درمنطقه سرک بالا ولسوالی چهار دره ولایت قندز بمباران کردند.

این وحشت دیروز صورت گرفت که دراثران شمار زیاد منازل مردم عامه تخریب گردید و۲ خانم شهید و۳ طفل دیگر زخمی شدند.

Related posts