جمعه ، 22 نوامبر ، 2019

فرزند دلیر پنجشیر شهید ملا قباد مشهور به استاد محمد امین – تقبله الله –

فرزند دلیر پنجشیر شهید ملا قباد مشهور به استاد محمد امین – تقبله الله –

شبیر احمد مجاهد پنجشيری

شهید استاد محمد امین پسر مرحوم نفیس خان در سال ۱۳۹۲ هجری قمری در منطقه تلخه ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر در یک خانواده متدین و مجاهد پرور چشم به دنیا گشود. استاد محمد امین درس های ابتدایی خویش را نزد امام مسجد آغاز کرد و سپس بعضی کتاب ها را در مدارس مختلف خواند.

شهید استاد محمد امین از نوجوانی و آغاز درسخوانی شوق و علاقه زیادی به جهاد و مبارز داشت و در سن ۱۷ سالگی سلاح را در برابر شوروی های اشغالگر برداشت و تا خروج کامل شوروی ها و شکست نظام کمونیستی به مقاومت مسلحانه اش دوام داد.

شهید محمد امین در ابتدایی جهاد کنونی بر ضد امریکایی ها، در حالیکه مشکلات بسیار زیادی وجود داشت و سلطه نیروهای اشغالگر و مزدور در اوج خود قرار داشت، مقاومت جهادی خود را در پهلوی مولوی عبدالعلی (مشهور به مولوی قدرت الله، مسئول پیشین جهادی ولایت پنجشیر) در پنچشیر و کابل آغاز نمود. او در دوره جهاد کنونی نیز شهکاری های زیادی در برابر اشغالگران و مزدوران زرخرید شان در پنجشیر و کابل انجام داد.

هجرت : 

شهید استاد محمد امین بعد از حمله استشهادی در ولایت پنجشیر که او دران نقش عمده داشت و همچنان حمله فدایی بر مرکز خارجی ها (پی آر تی) در پنجشیر که منجر به کشته شدن شماری زیادی اشغالگران و عساکر مزدور شد، سپس استاد شهيد به این نتیجه رسید که ماندن او در پنجشیر مناسب نیست. همان بود که به ولایت کاپیسا هجرت کرد و دران جا در ساحه زیر کنترول مجاهدین امارت اسلامی سکونت گزید. شهید استاد پس از هجرت،  فعالیت های جهادی خود را در پنجشیر به گونه بهتر انجام می داد.

مسئولیت  :

استاد محمد امین شخصیت با مفکوره و با تجربه ای بود. او در سال ۱۴۳۶ هجری قمری از سوی مقام رهبری امارت اسلامی به مسئول کمیسیون نظامی ولایت پنجشیر تعیین شد. او تشکیلات ولایت مذکور را منظم ساخت و به ولسوالی های مختلف سوق داد. در نتیجه آن عملیات ها یکبار منطقه دره عبدالله خیل پنچشیر به طور کامل فتح شد.

شخصیت : 

استاد محمد امین مرد با شهامت و قهرمانی بودکه مردم پنجشیر و کاپیسا به دلاوری های استاد شهید معترف هستند. او شخصیت حلیم، صابر، متقی و دارای اخلاق نیکو بود. هیچگاه کسی را حرف زشت نمی گفت و با کسی با پیشانی ترش صحبت نمی کرد.

او مرحله اخیر زندگی خود را در دره یخچان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا در عالم مهاجرت سپری نمود.

شهادت  :

سرانجام این مجاهد خستگی ناپذیر راه خدا حوالی ساعت ۲ و نیم شب یکشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۸ خورشیدی مصادف با ۳ ذی الحجه ۱۴۴۰ هجری قمری با چند تن رفقای جهادی اش از جمله شهید مولوی عبدالحی، مسئول جهادی پنجشیر در چاپه وحشیانه صلیبی های اشغالگر و مزدوران شان در دره پچغان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به افتخار بزرگ شهادت سرفراز شدند. نحسبه کذالک والله حسیبه

بازمانده گان  :

از استاد شهید هفت پسر و ده ها همسنگر به دنیا ماند. دو پسر استاد شهید در سال گذشته حافظان قرآن شدند.

(با سپاس از مولوی ذوالفقار و پسر استاد شهید و دیگر رفقای که برای تهیه سوانح شهید همکاری نمودند).

Related posts