جمعه ، 22 نوامبر ، 2019

زابل : یک عسکر دشمن در قلات زنده دستگیر گردید

زابل : یک عسکر دشمن در قلات زنده دستگیر گردید

از لایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در جریان حملۀ مجاهدین بر ولسوالی ارغنداب، یک عسکر با موتر شخصی و در لباس زنانه بسوی شهر قلات فرار کرده بود که عصر روز گذشته در جریان تلاشی مجاهدین، زنده دستگیر گردید و قضیه اش به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شد.

۲۰۱۹/۱۱/۱۰

Related posts