سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

غزنی:یک تانگ دشمن درمرکز تخریب و۵ عسکر دشمن کشته شدند

غزنی:یک تانگ دشمن درمرکز تخریب و۵ عسکر دشمن کشته شدند

بر اساس خبر، یک تانگ زرهی قطعه خاص دشمن را  درمنطقه کاریز مربوطات مرکز ولایت غزنی تخریب گردید.

تانگ دشمن دیشب مورد حمله قرارگرفت وکاملا تخریب گردید و۵ عسکر دشمن کشته شدند.

مطالب مرتبط