جمعه ، 22 نوامبر ، 2019

بغلان: عساکرمشترک دشمن دربغلان مرکزی مردم را اذیت وآزار کردند و۲ تن دیگر را باخود بردند

بغلان: عساکرمشترک دشمن دربغلان مرکزی مردم را اذیت وآزار کردند و۲ تن دیگر را باخود بردند

بر اساس خبر، عساکر مشترک اشغالگران امریکایی با مزدوران اجرتی داخلی، بالای قریه بیگزاد  وسرک نهم  ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان چاپه زدند.

این وحشت دیشب صورت گرفت که درجریان دروازه های مردم را شکستند، مردم را اذیت وآزار کردند و۲ تن ملکی را باخود بردند.

Related posts