یکشنبه ، 8 دسامبر ، 2019

جنرالان آمریکایی در مواجهه با ملت خود

جنرالان آمریکایی در مواجهه با ملت خود

تبصره هفته:

در حالیکه نظر منفی در میان ملت آمریکا، درباره اشغال افغانستان و مداخله نظامی اردوی آمریکا به اوج خود رسیده است. اکثریت مطلق مردم آمریکا و نمایندگان اقشار مختلف جامعهٔ آن، خواهان بازگشت نظامیان امریکایی از افغانستان هستند. بالمقابل تعدادی از جنرالان جنگ طلب آمریکا بازهم بر تجارب ناکام خود اصرار دارند و خواستار تداوم ماموریت زیانبار و ناکام خود در افغانستان هستند.
یک مثال تازۀ مواجهه و مخالفت جنرالان جنگ طلب با ملت آمریکا، اظهارات جنرال مارک میلی لوی درستیز آن کشور است که در مصاحبه با چینل تلویزیونی (ABC) بیان داشته است. نامبرده گفته است که پنتاگون هنوز هم حاضر نیست که نظامیان خود را از افعانستان بیرون کند، زیرا به باور او هنوزهم ماموریت نظامیان آمریکایی تکمیل نشده است. اما نامبرده نگفته است که بالاخره ماموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان چیست، که باوجود جنگ هژده ساله، زیان های جانی و مالی، جنایات جنگی، درماندگی و بدنامی ها هنوز هم تکمیل نشده است.
جنرال مارک میلی در حالی سخن از تداوم اشغال در افغانستان می زند که از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا، اکثر اعضای کانگریس و اکثریت مطلق مردم آمریکا به این نظر هستند که آمریکا باید جنگ های بی پایان و بدون نتیجۀ خود را به پایان برساند که علی الرغم تجارب تکراری سالیان متمادی بازهم نتیجه اش صفر است و هیچ نوع نتیجۀ مثبت از آن بدست نیاورده اند.

موقف ملت آمریکا علیه جنرالان جنگ طلب پنتاگون از اینرو به جا و موجه است که در جنگ افغانستان زیانی به مقامات بلند رتبۀ پنتاگون نمی رسد، بلکه خون فرزندان مردم آمریکا جاری می شود. بودیجۀ جنگ مالی از مالیات مردم آمریکا پرداخت می شود که بدین ترتیب تمام زیان جنگ متوجه مردم آمریکاست. علاوه بر این تداوم اشغال در افغانستان هیچ اساس منطقی و اخلاقی ندارد. اگر جنرالان آمریکایی می گویند که از افغانستان بر آمریکا حمله صورت خواهد گرفت، از یکسو با توجه به شرایط حاضر جهانی این احتمال بسیار بعید می نماید و از سوی دیگر امارت اسلامی افغانستان در صورت خاتمه اشغال حاضر است در مورد اطمینان دهد که خاک افغانستان علیه دیگران استفاده نخواهد شد.
همینطور نیم قرن پیش در هنگام جنگ ویتنام، مقامات پنتاگون در مسیر مخالف با خواست ملت قرار داشتند، که سرانجام آن رسوایی و ناکامی بزرگ شد.
اینبار هم اگر جنرالان جنگ طلب پنتاگون صدای ملت خود را نشنوند، نتیجه اش نسبت به حال، شکستی شرمگین و فرار خواهد بود.
موقف امارت اسلامی افغانستان اینست که افغانستان کشور ماست، کشوری که همیشه مستقل بوده است و حتی در دوره استعماری قرن نوزدهم و بیستم نیز طوق اشغال را نپذیرفته بود. همانطور که ملت ما در هژده سال گذشته علیه اشغال جهاد پر افتخار انجام داد و در مراحل سخت، امتحان ثبات و استقامت را بازپس داد، همینطور در آینده نیز با اتکاء پر یاری الله متعال و با الهام از تاریخ پر افتخار اسلامی و افغانی خود، عزم راسخ داریم که تا خروج آخرین اشغالگر به جهاد مقدس خود ادامه می دهیم. ان شاءالله تعالی

مطالب مرتبط