شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

حملات نفوذی از نگاه اسلام / بخش پنجم

حملات نفوذی از نگاه اسلام / بخش پنجم

فاتح افغان / ترجمه : حبیب زاده

حملات نفوذی، کفاره جرائم سابقه :

ای عساکر افغانی که در صفوف اشغالگران صلیبی ایستاده اید، شما ملت مظلوم خود را زیر یوغ وحشیان صلیبی بسیار آزار داده اید، برای فرحت بیگانگان جرائم بزرگی را در برابر مردم خود انجام داده اید، آه مظلومان، گریه های یتیمان و درد و سوز بیوه زنان شما را دنبال می کند و یکروزی قبولیت را از درگاه رب منتقم به دست می آورد، زیرا در اجابت آن شکی نیست. پس این مهلت را برای خود غنیمت بدانید، برای جبیره جرائم خود دست بکار شوید، شما درین راستا عملی بهتر از عملیات نفوذی نمی توانید یابید. بیایید با قهرمانی های بزرگ تان جرائم و وحشت های خود را پنهان بسازید. امید است که پروردگار با فصل خود حملات نفوذی را کفاره برای جرائم و گناه های گذشته شما بگرداند.

قصه حضرت وحشی رضی الله عنه :

حضرت وحشی – رضی الله عنه – که کاکای رسول الله – صلی الله علیه و سلم – سید الشهداء حضرت حمزه – رضی الله عنه – را به شهادت رسانده بود، قلب رسول الله – صلی الله علیه و سلم – را چنان دردمند ساخته بود که برای او گفته بود اگر می توانی روی خود را برایم نشان مده، او می گوید من از پهلوی رسول الله – صلی الله علیه وسلم – می گذشتم تا اینکه رسول الله – صلی الله علیه و سلم – رحلت نمود و مسیلمه کذاب ادعای نبوت کرد، من با خود تعهد کردم که حتما در برابر او می جنگم، تا شاید با قتل او بتوانم جرم قتل حضرت حمزه – رضی الله عنه – را کفاره کنم.

وحشی – رضی الله عنه – می گوید که من با مردم برآمدم، درگیری آغاز شده بود، یک نفری سر برهنه در سایه دیوار ایستاده بود، گویا شتر خاکستری بود، وحشی رضی الله عنه می فرماید، من با نیزه خود زدم، که بر سینه اش خورد و از بین شانه هایش برامد. یکتن از انصار از بالا بر او خیز زد و بر سرش با شمشیر زد. عبدالله بن عمر – رضی الله عنه – می فرماید : من صدای را شنیدم که در مورد مسیلمه می گفت : غلام سیاه کشت.

شما ببینید، وحشی چقدر جرم بزرگی را مرتکب شده بود، کاکای رسول الله – صلی الله علیه وسلم – را بسیار به قساوت شهید کرده بود، اما جزای این جرم را به قیامت نگذاشت، بلکه برای کفاره این جرم در دنیا سعی نمود و چنان قهرمانی بزرگ انجام داد که دشمن سرسخت اسلام و مدعین دروغین نبوت مسیلمه کذاب را هلاک نمود و جلو فتنه بزرگی را گرفت.

مطالب مرتبط