یکشنبه ، 8 دسامبر ، 2019

داعش پس به مرجع اصلی خود بر می گردد

داعش پس به مرجع اصلی خود بر می گردد

سخن روز :

ننگرهار مرکز فتنه گران داعشی در بخش خراسان شمرده می شد. نیروهای قهرمان و فاتح امارت اسلامی این ولایت را در نتیجه عملیات منظم و کوبنده ازین فتنه به گونه کامل نجات دادند. داعش در هفت ولسوالی ننگرهار نفوذ داشت، بسیاری مردم از دست ظلم و وحشت داعش از منطقه برآمده بودند، اما اکنون که داعش شکست خوردند، بسیار به خوشحالی دوباره به خانه های شان بر می گردند.

در این عملیات ها بر ضد داعش، صدها تن داعشی ها کشته و زخمی شدند، شماری زیادی سلاح های سبک و سنگین و دیگر مهمات نظامی شان به دست مجاهدین امارت اسلامی آمد و صدها تن ملیشه های داعشی به اشغالگران و رژیم کابل تسلیم شدند.

رژیم کابل خبرها و صحنه های تسلیمی افراد مسلح داعش را بسیار به افتخار پخش می کند و ادعا می کند که داعش را شکست داده است، اما واقعیت اینست که داعش پروژه اشغالگران و رژیم کابل است.

پیش ازین نیز صدها تن داعشی با رژیم  کابل یکجا شده بودند و رژیم آن ها را همانند مهمانان معزز استقبال کرده بود.

بعضی مقامات ملکی و نظامی رژیم بارها گفته اند که داعش پروژه مشترک اشغالگران و رژیم کابل است، از یک منطقه به منطقه دیگر توسط هلیکوپترها انتقال داده می شود، کمک تسلیحاتی و تجهیزاتی می شود ونیروهای مشترک در جریان جنگ طالبان و داعش سنگرهای طالبان را بمبارد می کنند و زمینه پیشرفت و فعالیت را برای داعش هموار می کنند. بسیاری افراد تسلیم شده داعش نیز پذیرفته اند که از سوی اشغالگران و رژیم کابل حمایت می شدند.

سال گذشته، صدها تن داعشی ها که از سوی مجاهدین امارت اسلامی در جوزجان محاصره شده بودند، اشغالگران و رژیم کابل هلیکوپترهای شان را روان کردند، از مردم و مجاهدین نجات دادند و در کابل و بلخ به مهمانخانه های خود انتقال دادند.

آگاهان نیز به این باورند که داعش پروژه ایست که برای تداوم جنگ افغانستان، تضعیف مجاهدین و ترویج خشونت های مذهبی طراحی شده است و هیچ اصل دینی و افغانی ندارد.

پروژه داعشی نخست در عراق و سوریه دست به خشونت های مذهبی زد، مجاهدین واقعی بر ضد اشغالگران را ضعیف کرد، مردم را با تلفات بی شمار جانی و مالی مواجه ساخت و بالاخره تمام ساحات مفتوحه را به اشغالگران و مقامات ظالم واگذار کردند.

دشمن در افغانستان نیز بسیار تلاش کرد که فتنه داعشی را در سراسر کشور پخش کند، اما ملت و مجاهدین افغان زمین ازین فتنه پیشگیری کردند. در زابل، غور، جوزجان، لغمان و ننگرهار گام های جدی بر ضد این فتنه برداشتند و ان شاء الله قریب است که فتنه داعش از کشور کاملا نابود گردد.

افراد مسلح داعش که از سوی اشغالگران و رژیم کابل تجهیز می شوند، در نتیجه فشار افغان ها و مجاهدین دوباره به مرجع اصلی خود بر می گردند. یکجا شدن دسته دسته داعشی ها به رژیم کابل و استقبال گرم رژیم ازان ها، نشان می دهد که چقدر روابط و ریشه های عمیق میان داعش و اشغالگران + رژیم کابل وجود دارد.

همین اکنون چقدر داعش های که در ننگرهار به رژیم تسلیم شده اند، مورد حملات پیهم محاهدین امارت اسلامی قرار گرفته بودند، اشغالگران برای نجات داعشی ها مجاهدین را وقتا فوقتا بمبارد می کردند، اما داعشی با همه همکاری های اشغالگران گروه گروه کشته شدند و متباقی شان را اشغالگران و اداره کابل نجات دادند و به شهر جلال آباد انتقال دادند.

مطالب مرتبط