شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

مسابقات تقریر میان شاگردان مکاتب گل تیپۀ قندوز صورت گرفت/ تصویری

مسابقات تقریر میان شاگردان مکاتب گل تیپۀ قندوز صورت گرفت/ تصویری

مسابقات تقریر میان شاگردان مکاتب از سوی کمیسیون معارف امارت اسلامی در گل تیپه ولایت قندوز برگزار شد.

این مسابقات یک روزۀ تقریری بتاریخ ۲۷ عقرب مصادف با ۲۰ ربیع الاول در منطقه گل تیپه با اشتراک شاگردان ۱۰ مکتب برگزار گردید.

موضوع مسابقات تقریری (اهمیت جهاد در عصر حاضر) بود. در این گردهمایی تعداد کثیری از اساتید مکاتب و شاگردان حضور داشتند.

در این مراسم همچنین تعدادی از علماء کرام، بزرگان قومی، محاسن سفیدان و کادرهای علمی و مسلکی اشتراک کرده بودند که برای ارزیابی تقریر هیئت سه نفره تعیین شده بود و آنها در پایان مطابق استعداد هریک از شاگردان، حائز مقام های اول، دوم و سوم را انتخاب و اعلام کردند.

در پایان مسابقات میرویس پسر مولوی شراف الدین شاگرد مکتب متوسطه تبره کش مقام نخست، عبدالواجد ولد عبدالرشید شاگرد مکتب متوسطه چم تیپه مقام دوم و شیراحمد ولد صالح محمد شاگرد لیسه وکیل قری مقام سوم را کسب کرد.

به شاگردان برنده علاوه بر پول نقد از سوی اشخاص معتبر برایشان جوائز نقدی نیز تقدیم گردید که مواد قرطاسیه نیز شامل آن بود.

 

مطالب مرتبط