سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

ننگرهار: عساکردشمن در بتیکوت، یک تن ملکی را بازداشت ومنزل اش را تخریب نمودند

ننگرهار: عساکردشمن در بتیکوت، یک تن ملکی را بازداشت ومنزل اش را تخریب نمودند

بر اساس خبر، عساکر اداره مزدور  درمنطقه نواقل ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار بالای خانه یک فرد بی دفاع ملکی وحشیانه چاپه زدند.

این وحشت  دیشب توسط قطعه صفردو  صورت گرفت که دراثران دروازه منزل را بوسیله بم ها شکستند ویک تن ملکی بی دفاع را بنام عبدالرشید بازداشت کردند ومنزل اش را تخریب نمودند.

مطالب مرتبط