یکشنبه ، 8 دسامبر ، 2019

کاپیسا: یک کارمند ریاست ۹۰ درحصه دو کشته شد

کاپیسا: یک کارمند ریاست ۹۰  درحصه دو کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر یک کارمند ریاست ۹۰ شبکه جاسوسی دشمن   درمنطقه قلعه نو ولسوالی حصه دو ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله صبح امروز صور ت گرفت که دراثران کارمند متذکره بنام نجیب الله جابجا کشته شد.

مطالب مرتبط