سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

فاریاب : مسابقه عظیم الشانی در مورد سیرت در الفتح برگزار گردید

فاریاب : مسابقه عظیم الشانی در مورد سیرت در الفتح برگزار گردید

روز گذشتہ یک مسابقه  بزرگ علمی در مورد  سیرت طیبۀ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میان مدارس در ولسوالی الفتح دایر گردیده است .

در این مسابقه که به سرپرستی معاون اطلاعات و کلتورساحوی امارت اسلامی دایر گردید، تعداد زیادی از طلبه، علمای منطقه و مردم ملکی اشتراک نمودند .

قابل ذکرست که این مسابقه به مناسبت افتتاح مسجد جامع منطقۀ تگاب بای دایر شده بود.

مسجد جامع مذکور با هزینۀ ۱۰۵۰۰۰۰۰ افغانی از بودیجۀ مجاهدین و کمک مردم منطقه در مساحت ۳۷ متر طول و ۳۳ متر عرض تعمیر گردیده است .

در این گردهمایی، سخنرانان، مطالب بسیار ارزشمند و مفیدی را ارائه نمودند که برای شنوندگان بسیار مفید و جالب نیز بود .

در آخر این مسابقه به نفرات برتر، جوائز مناسب بهمراه نسخه هایی از قرآن عظیم الشان اعطا گردید و این گردهمایی مبارک با دعای پرسوزی به پایان رسید.

۲۰۱۹/۱۱/۲۲

مطالب مرتبط