یکشنبه ، 8 دسامبر ، 2019

بادغیس : یک تن عسکر در سنگ آتش به مجاهدین تسلیم گردید

بادغیس : یک تن عسکر در سنگ آتش به مجاهدین تسلیم گردید

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که یک عسکر ( محمدعارف و لد ملاسلطان ) پس از درک حقایق در مربوطات ولسوالی سنگ آتش، به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

۲۰۱۹/۱۱/۲۲

مطالب مرتبط