شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

گناه نماز گذاران چه بود ؟

گناه نماز گذاران چه بود ؟

سخن روز :

شام روز شنبه، در حمله درون اشغالگران در منطقه گجگین ولسوالی پشت رود ولایت فراه ۹ تن نماز گذاران شهید و ۸ تن دیگر زخمی شدند. عساکر اشغالگر و اجیر پس از بمبارد به منطقه آمدند و مردم را به گونه های مختلف شکنجه و تهدید کردند.

به گفته شاهدان عینی، حمله در حالی رخ داد که مردم مشغول ادای نماز شام بودند، دران جا نه مجاهدین بودند، نه بر دشمن کدام مرمی فیر شده بود و نه هم واقعه ای رخ داده بود که دشمن برای خود خطر می دانست. افغان ها مشغول عبادت پروردگار بودند که خشم اشغالگران و اجیران شان را برانگیخت و هموطنان مظلوم ما را به همین جرم (؟) شهید و زخمی کردند.

اشغالگران غربی که همواره لاف از حقوق بشر و مصئونیت مراسم مذهبی و اماکن مقدسه می زنند، در عمل نه تنها هیچگونه قوانین و حقوق بشری را رعایت نمی کنند، بلکه به گونه پیهم نقض می کنند و فاجعه های انسانی می آفرینند. اشغالگران تقریبا همه روزه مساجد، مدارس، کلینک ها، بازارها و اماکن عام المنفعه را از بین می برند و می سوزانند، و طلبا، علما و هموطنان ما را شهید و زخمی می کنند، اما این اجاره داران حقوق بشر اینقدر سنگدل و تنگ نظر هستند که رسانه یی شدن شهادت زنان، کودکان و مردم بی دفاع ملکی را هم تحمل نمی توانند. کسانی که با آن ها اختلاف فکری و نظری دارند و در برابر وحشت های پیهم آن ها صدا بلند کرده اند، این مدافعین آزادی بیان آن ها را اهانت می کنند، به مرگ تهدید می کنند، بندی می کنند و بسیار بی رحمانه از نعمت زندگی محروم می سازند.

به شعارهای خالی غربی ها به ویژه امریکایی ها و مزدوران داخلی شان باید کسی فریب نخورد، ایشان به عمل ثابت کرده اند که مجسمه های وحشت، ظلم، جهالت، دو رویگی و بشر ستیزی هستند. سنگر جهاد، مسجد، مدرسه، مهمان خانه، جنازه و قبرستان برای ایشان فرقی ندارد و همچنان مجاهد سلاح بدست، کودک، زن و موسفید همه برای ایشان مساوی هستند و هدف قرار دادن و از بین بردن شان را کامیابی خود می دانند و در رسانه ها به پیشرفت استراتژیک تعبیر می کنند.

دشمن مشترک مساجد و نماز گذاران را به گونه پیهم هدف قرار می دهند، این جنایت بزرگ و نشانی بزرگ بزدلی دشمن نیز است. ویرانی معابد در هیچ دین سماوی جواز ندارد. اشغالگران و مزدوران شان که این عمل شوم را تشدید بخشیده اند، نمایندگی از اهداف شوم، اخلاق بد و دشمنی آن ها با اسلام می کند.

مطالب مرتبط