شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

بغلان: کمیسیون دعوت وارشاد در بغلان مرکزی، دو گردهمایی جداگانه دایر نمودند

بغلان: کمیسیون دعوت وارشاد در بغلان مرکزی، دو گردهمایی جداگانه دایر نمودند

بر اساس خبر، مسئولین کمیسیون دعوت وارشاد ساحوی امارت اسلامی در مسجد جامع تپه چارشنبه  ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان گردهمایی باشکوهی برگزار نمودند.

این گردهمایی دیروز یوم جمعه با اشتراک شمار زیاد علمای کرام، مشائیخ،بزرگان قومی ومردم عامه برگزار گردید وضمن امر بالمعروف ونهی عن المنکر پیرامون موضوعات زیادی صحبت بعمل آمد واز مردم خواسته شد که درخانه ها ومناطق شان از منکران جلوگیری نمایند وپیرامون اصلاحات مردم مسئولانه رفتار نمایند.

هچنان درمنطقه حسن تال  آن ولسوالی در دارالعلوم رحمانیه نیز گردهمایی باشکوهی برگزار گردید ودرآن نیز علمای کرام،استادان، شاگردان ومردم منطقه اشتراک نمودند ودران نیز علمای کرام سخنان ارزنده ای ایراد کردند وپیرامون موضوعات زیادی مشوره های انجام یافت.

همچنان اشتراک کننده گان نیز از پالیسی های امارت اسلامی حمایت کردند واز طرف خود شان وعده هرنوع همکاری ها دادند وچنین جلسات را مفید وارزنده خواندند.

جلسه با قرآئت آیات های قرآن کریم آغاز وبا خوانش دوعایه پایان یافت.

مطالب مرتبط