یکشنبه ، 8 دسامبر ، 2019

فراه : دو موتر دشمن در شهر فراه تخریب گردید

فراه : دو موتر دشمن در شهر فراه تخریب گردید

از ولایت فراه خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ شمالگاه شهر فراه، کاروان دشمن اجیرمورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در انی عملیات که بمدت دو ساعت توسط سلاح های ثقیله و خفیفه دوام کرد، یک عراده موتر زرهی و یک عراده موتر کاماز دشمن بطور امل تخریب گردید و سرنشینان هردو موتر نیز کشته وزخمی شدند.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

۲۰۱۹/۱۲/۲

مطالب مرتبط