جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

سرپل : یک تن اربکی در صیاد به مجاهدین تسلیم شد

سرپل : یک تن اربکی در صیاد به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت سرپل اطلاع رسیده است که یک تن اربکی ( امیرمحمد ولد حاجی محمد ) باشندۀ خواجه یگان ولسوالی صیاد، پس ازدرک حقایق امروز صبح به مجاهدین تسلیم شده است.

۲۰۱۹/۱۲/۲

مطالب مرتبط