شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

غور : یک آنتن شبکۀ جاسوسی سلام در پسابند تخریب گردید

غور : یک آنتن شبکۀ جاسوسی سلام در پسابند تخریب گردید

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دیشب مجاهدین امارت اسلامی در منطقۀ تلمستان ولسوالی پسابند، یک پایه آنتن شبکۀ جاسوسی سلام را بطور کامل تخریب کرده و از بین برده اند.

۲۰۱۹/۱۲/۲

مطالب مرتبط