شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

سرپل : ۳ تن از علمای مشهور ولسوالی گوسفندی، بهمراه تمام شاگردان شان به سنگر های جهاد آمدند

سرپل : ۳ تن از علمای مشهور ولسوالی گوسفندی، بهمراه تمام شاگردان شان به سنگر های جهاد آمدند

گزارش های رسیده از ولایت سرپل حاکی است که با تلاش های مسئولین کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی، ۳ تن از علمای مشهور دینی ( هر یک مولوی ثمرالدین صاحب باشندۀ مرکز این ولسوالی، مولوی عبدالصبور صاحب باشندۀ منطقۀ بلودیان و مولوی ضیاء الدین باشندۀ منطقۀ کران )

بهمراه تمام شاگردان شان به سنگرهای گرم جهاد آمده و بغرض مبارزه با اشغالگران و اجیران شان سلاح به دست گرفته اند.

۲۰۱۹/۱۲/۲

مطالب مرتبط