شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

غزنی: بالای مراکز دشمن در شلگر حملات صورت گرفت

غزنی: بالای مراکز دشمن در شلگر حملات صورت گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر ۳ پوسته دشمن درمنطقه یرگتو ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله دیشب صورت گرفت و۲ عسکر کشته وشمار دیگرزخمی شدند.

همچنان درمنطقه سینه  آن ولسوالی بر قرارگاه اردوی مزدور حمله صورت گرفت ویک اتاق بیس تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن دقیقا به دست نه امده است.

مطالب مرتبط