شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

زابل : یک تن اربکی در شاه جوی به مجاهدین تسلیم شد

زابل : یک تن اربکی در شاه جوی به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت زابل خبر رسیده است که یک تن اربکی ( عطاء محمد و لد نیک محمد ) باشندۀ قریه بسو منطقۀ چشمو از مربوطات ولسوالی شاه جوی، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.

۲۰۱۹/۱۲/۲

مطالب مرتبط