شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

نظام اسلامی یگانه راه حل مشکلات موجود

نظام اسلامی یگانه راه حل مشکلات موجود

تبصره هفته:

بحران گسترده کنونی در هر بخش کشور عزیز افغانستان به اوج خود رسیده است. اگر از یکسو کشور اشغال شده است، ملت مؤمن اختیار حاکمیت و خاک خود را از دست داده است. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و زندگی شکننده و ویران کننده است.

بیکاری در شهرها و اطراف به اوج خود رسیده است، فقر و غربت در حال زیاد شدن است. مال و سرمایه بیشتر در دست کسانی است که در حمایت از اشغالگران، صاحبان قدرت سیاسی و سرمایۀ مادی هستند. آنها بر منابع اقتصادی و تولیدی قبضه کرده اند. سرمایه های ملی را می دزدند، زمین ها را غصب می کنند، بانک ها را چپاول کرده و از راه اختلاس و استثمار استخوان های ملت ناتوان و مظلوم را می جوند. به این ترتیب سرمایه های تعداد محدودی از مزدوران بیشتر می شود و این سرمایه ها را به کشورهای خارج انتقال می دهند و بالمقابل سطح فقر و غربت زیاد شده و اقتصاد ملی زیان می بیند.

رژیم حاکم در بخش تجارت به اندازه یی ناتوان و بی اعتبار است که میوه های تازۀ کشور نمی تواند مارکیت مناسب برای فروش پیدا کند. کشور ما یک کشور زراعتی است و زندگی اکثریت مردم به کشت و حاصلات باغ ها و زمین هاست. امسال حاصلات هندوانه، انار، انگور و میوه های دیگر ضائع گردید، زیرا برای رساندن به بازار فروش  هیچ پلان و ترتیبی انجام نشده بود.

اگر به بخش فرهنگی و اخلاقی بیائیم، مشاهده می کنیم که از یکسو  بعضی ادارات تعلیمی، رسانه ها و جامعه مدنی برای بندنام کردن و از بین بردن فرهنگ اسلامی ما تلاش می کنند، از سوی دیگر وقتا بوقتا اسناد رسوایی اخلاقی مقامات به بیرون درز می کند که حیثیت تمام کشور را داغدار ساخته است. در نتیجه تجاوز فرهنگی و بیکاری، اخلاق نسل جوان متاثر می شود، معیارهای اصیل خود را از یاد برده و تحت تاثیر فرهنگ اجنبی قرار می گیرند.

اگر رژیم مزدور تحت حمایت آمریکایی ها تنها در فساد نمبر اول جهانی را کسب کرده بود، حال در بخش های دیگر نیز اینگونه القاب ننگین را از آن خود کرده است. بطور مثال در یک راپور تازه نشر شده، آمده است که شرایط آب و هوا در پایتخت کابل به حدی خراب است که آلوده ترین پایتخت در سطح جهان شمرده می شود.

علاوه بر همۀ این بدبختی ها، بحران سیاسی، اضطراب  و بیشتر شدن وضعیت تخریبی، واقعیت های آشکاری است که هیچکس از آن انکار کرده نمی تواند. علت اصلی تمام این بدبختی ها اینست که ملت ، کشور و سیستم حکومتی ما از مسیر و قالب اصلی خود دور گردانیده شده است. ملت ما، ملت مسلمان است و عقیده دارد که خوشبختی دنیا و آخرت در نظام اسلامی نهفته است. اما حاکمان اجیر کنونی معیارهای بیگانه را بر تمام بخش های سیاسی، اقتصادی، کلتوری و زندگی این ملت تحمیل کرده اند.

امارت اسلامی افغانستان به این نظر است که اگر به صدای قلب ملت مسلمان لبیک گفته شود، و مطابق به اراده و خواست این ملت یک نظام اسلامی آزاد و مستقل ایجاد شود، عدالت اسلامی حاکم گردد، قوانین اسلامی در همۀ بخش های تجارت، معارف، فرهنگ، قضاء و زندگی نافذ شود، باورمند هستیم که بدبختی های موجود از بین خواهند رفت و ملت به سعادت، وقار و خوشحالی همیشگی خواهد رسید.

مطالب مرتبط