جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

پکتیکا: عساکرمشترک دشمن درسرحوضه،۴ منزل را منهدم و۳ تن ملکی را باخود بردند

پکتیکا: عساکرمشترک دشمن درسرحوضه،۴ منزل را منهدم و۳ تن ملکی را باخود بردند

بر اساس خبر، عساکر مشترک اشغالگران امریکایی با مزدوران اجرتی داخلی، بالای قریه ماررکو ولسوال سرحوضه ولایت پکتیکا وحشیانه چاپه زدند.

این وحشت  دیشب انجام یافت که دراثران ۴ منزل منهدم گردید و۳ تن ملکی بی دفاع بنام های طاهر، زیارت گل، نظرمحمد بی رحمانه به شهادت رساندند.

۲۰۱۹/۱۲/۲

مطالب مرتبط