جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

پکتیا: عساکرمشترک دشمن درمیرزکه، ۶ تن ملکی را بازداشت وبمردم تلفات سنگین وارد گردید

پکتیا: عساکرمشترک دشمن درمیرزکه، ۶ تن ملکی را بازداشت وبمردم تلفات سنگین وارد گردید

بر اساس خبر، عساکر مشترک اشغالگران امریکایی با مزدوران اجرتی داخلی، بالای منازل مردم عامه  در مربوطات ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا وحشیانه چاپه زدند.

این وحشت پری روز انجام یافت که درجریان آن دروازه های مردم را با بم ها شکستند، شمار زیاد وسائط نقلیه مردم را آتش زدند و۶ تن ملکی را با خود بردند.

خبرمیگوید که مردم منطقه  در واکنش آن،شاهراه گردیز وپتان را از صبح تا ۵ شام بسته کرده بودند.

مطالب مرتبط