جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

خوست: یک پوسته دشمن در نادرشاه کوت مورد حمله قرارگرفت

خوست: یک پوسته دشمن در نادرشاه کوت مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر پوسته حجریم  ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند.

حمله شام دیروز صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه آمده است.

مطالب مرتبط