جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

میدان وردگ:دراثر چاپه دشمن درنرخ،به مردم عامه خسارات زیاد مالی وارد گردید

میدان وردگ:دراثر چاپه دشمن درنرخ،به مردم عامه خسارات زیاد مالی وارد گردید

بر اساس خبر، عساکر مشترک اشغالگران امریکایی با مزدوران اجرتی داخلی، بالای قریه های اعتبارخیل وملکان ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ وحشیانه چاپه زدند.

این وحشت هنگام صورت گرفت که عساکردشمن بوسیله هلیکوپتر ها پیاده شدند در قریه اعتبار خیل بالای یک خانه که مراسم عروسی داشتند، چاپه زدند، که درجریان آن همه زنان ومردان ومهمانان را از منزل بیرون کردند وتمام شب آنان را در سرماین زمستان ایستاد کردند، تعدادی را لت کوب کردند ومالک خانه را باخود بردند ودروازه های ۱۰ منزل را با بم ها شکستند واجناس قیمت بهای مرد را چپاول کردند.

مطالب مرتبط