جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

میدان وردگ: عساکر وحشی درسیدآباد،موتر ملکی را تخریب ویک طفل ۳ ساله را شهید نمودند

میدان وردگ: عساکر وحشی درسیدآباد،موتر ملکی را تخریب ویک طفل ۳ ساله را شهید نمودند

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن درمنطقه سالار ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ بالای یکعراده موتر افراد ملکی وحشیانه شلیک نمودند.

این وحشت عصر دیروز  انجام یافت که دراثران موتر تخریب گردید ویک دخترک که ۳ سال داشت واز باشنده گان قریه اقاخیل بود، به شهادت رسید.

قابل ذکر است که درهمین منطقه هیچگونه درگیری صورت نه گرفته است اما قصدا بالای موتر افراد ملکی انداخت نمودند.

مطالب مرتبط