جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

قندز: درحمله بر ولسوالی امام صاحب، یک عسکرکشته شد

قندز: درحمله بر ولسوالی امام صاحب، یک عسکرکشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بربیس دشمن درمنطقه قرغان تپه  ولسوالی امام صاحب ولایت قندز حمله کردند.

حمله صبح امروزصورت گرفت  ویک عسکر دشمن جابجا کشته شدند.

مطالب مرتبط