یکشنبه ، 8 دسامبر ، 2019

پکتیا: یک تانگ دشمن در مرکز نابود و۷ عسکر کشته شدند

پکتیا: یک تانگ دشمن در مرکز نابود و۷ عسکر کشته شدند

بر اساس خبر، یک تانگ دشمن درمنطقه مهلن مربوطات گردیز مرکزولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار شام دیروزصورت گرفت که دراثران تانگ تخریب گردید و۷ عسکرمزدور دران جابجا کشته شدند.

مطالب مرتبط