جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

قندز: عساکرمشترک دشمن در چهاردره، دارایی های مردم را چپاول کردند

قندز:  عساکرمشترک دشمن در چهاردره، دارایی های مردم را چپاول کردند

بر اساس خبر، عساکر مشترک اشغالگران امریکایی با مزدوران اجرتی داخلی، بالای قریه های عین المجر، حضرتان وسه دوکانه  ولسوالی چهار دره ولایت قندز چاپه زدند.

این وحشت پری شب صورت گرفت که درجریان آن دروازه های مردم را شکستند ودارایی های مردم را چپاول کردند.

مطالب مرتبط