جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

هرات : یک عسکر در گلران به مجاهدین تسلیم شد

هرات : یک عسکر در گلران به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز صبح یک تن عسکر باشندۀ قریه آسیادیب ولسوالی گلران، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.

۲۰۱۹/۱۲/۴

مطالب مرتبط