جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

میدان وردگ: یک عراده رینجر در نرخ تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

میدان وردگ: یک عراده رینجر در نرخ تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک عراده رینجر ملیشه های اربکی درمنطقه تپه دوزدها  ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.

انفجار چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

مطالب مرتبط