جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

پکتیکا: ۲ تن پولیس در ورممی با مجاهدین پیوستند

پکتیکا: ۲ تن پولیس در ورممی با مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر، ۲ تن پولیس متعلق قوم سندرخیل ولسوالی ورممی ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

پولیس متذکره  هریک عبدالقدوس وعبدالرحمن  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  ودیروز با مجاهدین پیوستند.

خبرمیگوید که مجاهدین از آنان به گرمی استقبال نمودند وبرای شان اطمینان زندگی آرام داده شد.

مطالب مرتبط