جمعه ، 13 دسامبر ، 2019

جوزجان: ۲ کارمند اداره کابل در مردیان به مجاهدین تسلیم شدند

جوزجان: ۲ کارمند اداره کابل در مردیان به مجاهدین تسلیم شدند

بر اساس خبر، ۲ کارمند اداره کابل  در ولسوالی مردیان ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

کارمندان متذکره هریک محمد عظیم ومحمد کریم  که باشنده گان قریه چلک ارنجی  که بیشتر از ۲ سال در جلال اباد وکنر درصفوف دشمن فعالیت داشتند دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، دیروز صفوف دشمن را ترک گفته  وبا مجاهدین پیوستند وتعهد سپردند که هرگز بار دیگر به اداره دشت نشانده کابل باز نمی گردند.

مطالب مرتبط