مارس 29, 2020

امواج توفنده عملیات عـــــــزم

نویسنده: سعید بدخشانی
در این جای تردید نیست که عملیات عزم دروازه جدید برای شکست فلاکت بار واضمحلال قوّت های نظامی ، سیاسی و تبلیغاتی طاغوت وتروریست جهانی (آمریکا) و دست نشانده گان مزدورآنها، عملیات عزم پاکسازی کشور عزیز از لوث وکثافات نظام سمبولیک وپوشالی، عملیات عزم باب عظیم برای فتح وتسخیر تمام اراضی کشور، عملیات عزم تطبیق عدل، انصاف، اخوّت وبرادری، عملیات عزم نابود سازی تعصب، قومیّت ، لسان پرستی و سمت گرایی خلاصه عملیات عزم تطبیق نظام شرعی واسلامی می باشد.
لله الحمد عملیات نوین امسال تحت عنوان “عزم” درتمام نقاط کشور اعم ازجنوب، شمال، غرب و شرق بسیار به سرعت و سیل آسا به پیش میرود، و از روز آغاز عملیات تا این دم مجاهدین و سپهسالاران امارت اسلامی در سطح کشور دست آوردها وفتوحات چشمگیری داشته اند وهمواره سلسله فتوحات وحملات مرگبار برپیکر دشمنان خارجی وداخلی حتی درقلب کشور(کابل) بشدت جریان دارد.
بلی! ضربات کشنده ومهلک سربازان راه حرّیت وآزادی متجاوزین وغلامان حلقه بگوش آنها را نهایت سراسیمه ساخته است، قوّت ، شأن و شوکت مزدوران را بطور کلی ازهم گسیخته است، جیره خواران رژیم فاسد فعلاً درحالت دفاعی قرار گرفته اند، همه تحّرکات وتوانایی شان فرسوده و نقش برآب گردیده است، همینگونه در روزهای نخست عملیات موصوف صدها عراده تانگ زره پوش و رینجر و هزارها میل اسلحه مختلف النوع و مهمات هنگفت بدست مجاهدین قرار گرفت که فعلاً مبارزین وغازیان اسلام از آنها در حملات و نبرد علیه دشمن استفاده می نمایند، این خود بیانگر قوّت نظامی ، یکپارچگی و وحدت نیروهای امارت اسلامی می باشد.
متذکر باید شد ! نقطه ثقل عملیات موصوف درشمال کشور متمرکز گردیده، مجاهدین سلحشور و قهرمان درولایات شمالی کشور مانند بدخشان، قندوز، بغلان ، فاریاب، جوزجان و پنجشیر کار نامه و موفقّیت های مهم وارزنده داشته اند، مناطق واراضی وسیعی را از لوث دشمنان دین ووطن پاکسازی نموده تحت کنترول خود درآورده اند که این شهکاریها برهمه جهانیان به ویژه به ملت متدین افغان برملاء می باشد.
موجی از عملیات عزم:
سربازان امارت اسلامی در نخستین روزهای آغاز عملیات مبارک العزم یک بیس مهم دشمن با21 پوسته امنیتی آن واقع در منطقه دهن آب خستک ولسوالی جرم بدخشان را بطور کامل فتح و تحت تصرف خویش درآوردند، به اساس گزارشات دها عسکر دشمن در این نبرد سرنوشت ساز کشته وزخمی، همچنان به دها میل اسلحه سبک وسنگین، چندین عراده تانگ زره پوش و رینجر و دیگر مواد نظامی وخوراکی بطور غنیمت بدست ابرمردان تاریخ قرار گرفت، متعاقباً سلسله فتوحات به ولسوالی وردوج گسترش یافت، و در جریان جوشش حملات کوبنده مجاهدان سربکف دشمن زبون و شکست خورده سیزده پوسته را در منطقه صوفیان وردوج بدون جنگ رها نموده وازساحه پا به فرار نهادند،به عین شکل دوبیس مهم با ده پوسته امنیتی درمربوطات ولسوالی متذکره فتح، دها تن پولیس اداره مزدور قتل وزخمی، هفده عراده تانگ ورینجر ومقادیر زیادی اسلحه ومهمات نیز غنیمت گردید که فعلاً مجاهدین در تهاجمات خویش علیه دشمن از همان عراده جات واسلحه کار می گیرند.
بازگو باید کرد این همه برازندگی ها ، تسخیر مراکز و قرارگاه های دشمن از طرف فرزندان اصیل کشور اولاً به یاری و نصرت الله متعال منوط بوده و ثانیاً با همکاری مردم متدین ساحه و ایثار و فداکاری های بی دریغ مجاهدین غیور صورت گرفته است.
دراین شکی نیست اگر مجاهدین قهرمان ما متکی به الله باشند، اتحاد وهمبستگی را از دست ندهند، درمیان خویش رحماء واشداء علی الکفار باشند، عدل وانصاف ، سلوک و روش نیک با ملت مجاهد پرور خویش را اختیار نمایند ، و از امراء خویش اطاعت داشته باشند من متیقین هستم که عنقریب ملت غیورافغان و پیروان امارت اسلامی شاهد فتح سرتاسری کشور وتنفیذ نظام شرعی و اسلامی بوده و خواهند شد وما ذلک علی الله بعزیز.
به همین منوال حملات مرگبار مجاهدان راستین بر پیکر دشمنان در ولایات پنجشیر ، بغلان ، جوزجان و قندوز نیز آغاز و بسیار به قوّت وشدت جریان داشت و هنوز هم ادامه دارد که در اثنای عملیات مجاهدین بعضی ولسوالی ها واکثر ساحات ولایات متذکره را فتح نمودند حتی که سرسپرده گان اسلام و مردان آزادی خواه خود را به دو کیلومیتری شهر قندوز رسانیدند این رشادت، شهامت و مردانگی مجاهدین ، دشمنان داخلی وباداران سفاک خارجی شان را در لرزه درآورد، نیرومندی ، قوّت و وحدت عساکر اداره مزدور وهمکاران آنها را از هم پاشید.
باید گفت: در جریان سرعت عملیات عزم نه تنها مجاهدین امارت اسلامی در ولایات اطراف، پیشرفت های قابل ملاحظه داشته اند بلکه در قلب کشور(کابل) مراکز، پایگاه ها مصئون و قطارهای نظامی اشغالگران هدف حملات رسا و تاکتیکی شیران غرّا و فدائیان سربکف اسلام قرار گرفت که در نتیجه دها تن از کارمندان بلند پایه، جواسیس وعساکر خون آشام متحدین استکبارجهانی (آمریکا) کشته و رهسپار گودالهای جهنم گردیدند. لذا برادران مسلمان، دانشگاهیان، استادان، علماء، جوانان و نوجوانان گرامی بیایند و به صفوف برادران مجاهد و رهروان پیامبر بزرگ اسلام یکجا شوید تا که احکام قرآن و فرامین نبوی علیه السلام و نظام اسلامی را در کشور عزیز تنفیذ، و مسؤلیت و وجیبهء دینی خویش را ادا نمائیم .

برگرفته از مجله حقیقت شماره نهم

Related posts