فوریه 25, 2020

قابل توجه شرکت ها و کارکنان بریشنا !

برای اینکه در مناطق مختلف کشور کار برق رسانی جریان  دارد، پایه های برق نصب می شوند، لینک های برق متصل می شوند و در صورت خرابی به ترمیم ضرورت دارد، و اینگونه کارها در مناطقی که تحت حاکمیت و کنترول مجاهدین قرار دارد نیز انجام می شود، طبعاً کارهای مربوط به برق و پیشرفت به کمک و همکاری مجاهدین امارت اسلامی نیاز دارد.

 

شرکت های آزاد برق، قراردادیان کارهای برق رسانی، مردم منطقه و دیگر جهت های غیر دولتی مربوطه می توانند از طریق آدرس ایمیل و یا شماره های تماس ذیل مشکلات و پرابلم های خود را با مسئولین بخش بریشنای امارت اسلامی شریک سازند، از آنان کمک بخواهند تا در وقت همکاری همه جانبه صورت گیرد.

 

آدرس ایمیل  : barishnacomisson@gmail.com
شماره های تماس:
۰۷۰۵۵۵۷۰۳۸
۰۷۹۴۳۶۱۴۵۲

 

Related posts