ژانویه 20, 2020

جنایات جنگی (اکتوبر)

بتاریخ ۲ اکتوبر در قریه ګمبزو ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز در فیر و انداخت های عساکر داخلی ۲ زن شهید و ۷ تن دیگر بشمول زنان و کودکان زخمی شدند.

بتاریخ ۲ اکتوبر در منطقه قلعه احمد ولسوالی قره باغ ولایت غزنی ملیشه های اربکی ۲ فرد ملکی سوار بر موتر سایکل را هدف قرار داده و به شهادت رساندند.

بتاریخ ۳ اکتوبر در ساحهء قلعه رمضان خان از مربوطات قلات مرکز ولایت زابل در حمله طیاره درون اشغالگران ۲ فرد ملکی موترسایکل سوار به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۳ اکتوبر در منطقهء خدرخیل و ادم خیل ناوه از مربوطات ولسوالی معروف ولایت قندهار عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام جانان را شهید و ۳ دوکان را چور کردند.

بتاریخ ۴ اکتوبر عساکر داخلی بر ساحهء مسکونی بند و ادیسی امام صاحب در بندر قندوز ولسوالی دشت ارچی این ولایت هاوان انداخت کردند که منجر به شهادت ۴ تن و زخمی شدن ۲ تن دیگر گردید.

بتاریخ ۴ اکتوبر عساکر داخلی بر یک کلینیک در منطقه تیزناوی ولسوالی غورماچ ولایت بادغیسی راکت فیر کردند که یک محافظ کلینیک شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۵ اکتوبر  نیروهای اشغالگر به همکاری عساکر داخلی بر خانه های باشندگان ملکی در منطقه فارم چهارم و چهاردهی در ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار چاپه زدند. در هنگام چاپه و تلاشی ۷ تن از باشندگان ملگی منطقه را دستگیر کرده و با خود بردند.

بتاریخ ۶ اکتوبر در منطقه ادیسی ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز در نتیجهء انداخت های توپچی عساکر داخلی یک باب منزل تخریب شده و یک زن شهید و ۲ کودک دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۷ اکتوبر در مناطق شیگی و کوتگی ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا نیروهای خارجی و عساکر داخلی مشترکا چاپه زدند، در هنگام تلاشی منازل ۳۰ تن از باشندگان را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۹ اکتوبر در منطقه تمنی از مربوطات غلمین شهر چخچران مرکز ولایت غور عساکر داخلی پس از جنگ با طالبان بر منطقه بمباری کردند که ۶ تن از باشندگان ملکی شهید و زیان های مالی سنگینی به آنان وارد آمده است.

بتاریخ ۱۰ اکتوبر نظامیان متجاوز آمریکایی با همکاری عساکر داخلی در منطقه حسن زوی ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار چاپه زندند، ۳ تن از باشندگان ملکی را شهید و ۸ تن دیگر را دستگیر کرده با خود بردند.

بتاریخ ۱۲ اکتوبر رسانه ها به نقل از بعضی از اعضای ولسی جرگه و شاهدان عینی خبر نشر کردند: طیارات اشغالگران بر منطقه گلدره از مربوطات ولسوالی چوکی ولایت کنر بمباری کرده اند که در نتیجه ۲ باب منزل تخریب و ۱۴ تن از هموطنان ملکی بشمول زنان و کودکان به شهادت رسیده اند.

بتاریخ ۱۳ اکتوبر در منطقه تنگ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار نظامیان خارجی و عساکر داخلی مشترکا چاپه زدند. در هنگام چاپه مردم را لت و کوب و شکنجه کرده اند و اجناس قیمتی و پول نقد را از آنان دزدیده اند. در هنگام ترک محل یک دوکاندار بنام قدرت الله را به شهادت رسانده و دو دوکاندار دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۳ اکتوبر در فیر و انداخت توپچی عساکر داخلی در منطقه نیازو درویشان از مربوطات شهر ترینکوت مرکز ولایت ارزگان ۲ کودک خردسال شهید شدند.

بتاریخ ۱۵ اکتوبر در منطقه گروپ شش فی مابین نادعلی و مارجه طیارات اشغالگران بر یک موتر نوع فلدر بمب پرتاب کردند که ۵ مسافر سوار در آن بشمول ۲ زن شهید شدند.

بتاریخ ۱۶ اکتوبر عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام امین الله ولد عبدالغفار را در بند قریه خان از مربوطات شهر قلات مرکز ولایت زابل به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۶ اکتوبر نظامیان اشغالگر با همکاری عساکر داخلی در قریه فیروزی افغان دره از مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا چاپه زدند و در هنگام تلاشی یک فرد ملکی را به شهادت رسانده و یکتن دیگر را مجروح کردند.

بتاریخ ۱۶ اکتوبر متجاوزین آمریکایی با همکاری عساکر داخلی در منطقه صبری پایین از مربوطات ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار چاپه زدند که در هنگام تلاشی منازل باشندگان ملکی را لت و کوب کرده، دروازه های خانه ها را با بمب منفجر نمودند و در هنگام ترک محل، منطقه را بمباران کردند که ۸ تن از هموطنان ملکی بشمول زنان و کودکان به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۷ اکتوبر نظامیان اشغالگر خارجی و عساکر داخلی برمنطقه دوآب ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان تلاشی منازل ۵ تن از باشندگان ملکی را به شهادت رسانده یکتن را دستگیر کردند و همچنین زیان مالی سنگینی به مردم محل وارد کردند.

بتاریخ ۱۷ اکتوبر کماندوهای داخلی با استفاده از طیارات اشغالگران خارجی در منطقه قاسم بازار ولسوالی مارجه ولایت هلمند پیاده شدند. در جریان عملیات ۳ تن از باشندگان ملکی را به شهادت رسانده و یکتن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۱۷ اکتوبر طیارات اشغالگران خارجی منطقه نری در ولسوالی پتان ولایت پکتیا را بمباران کردند که ۶ تن از باشندگان ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۷ اکتوبر عساکر داخلی یک نوجوان بنام رفیع الله را در قریه جویری ولسوالی چک ولایت میدان وردک به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۷ اکتوبر در منطقه المیش ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار عساکر کماندوی داخلی یک فرد ملکی را به شهادت رسانده و یک موتر ملکی را آتش زدند.

بتاریخ ۱۸ اکتوبر  ملیشه های اربکی یک ریش سفید شصت ساله را در منطقه کنعان ولسوالی دولینه ولایت غور به شهادت رسانده و تعدادی از خانه ها را چور و حریق کردند.

بتاریخ ۲۰ اکتوبر در حمله طیاره درون اشغالگران در منطقه کیجره ولسوالی شلگر ولایت غزنی ۴ تن از هموطنان ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۰ اکتوبر نظامیان اشغالگر با همکاری عساکر داخلی در منطقه نکرخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند و در هنگام چاپه یک فرد ملکی را به شهادت رسانده و ۴ تن دیگر را دستگیر و باخود بردند.

بتاریخ ۲۲ اکتوبر در منطقه جرنامو ولسوالی ناوه ولایت هلمند عساکر داخلی یک موتر نوع سراجه را هدف قرار داده و از جمله ۵ مسافر سوار در آن ۴ تن در جا شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۲۲ اکتوبر عساکر متجاوز خارجی دو فرد ملکی بنامهای حمدالله و لطف الله آخندزاده را به شهادت رسانده و بشمول همسر و فرزندش ۱۰ تن از اعضای این خانواده را با خود بردند.

بتاریخ ۲۲ اکتوبر عساکر داخلی در منطقه قوره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب منازل باشندگان ملکی را بمباران کردند که در نتیجه ۳ فرد ملکی شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۲ اکتوبر عساکر داخلی دو فرد ملکی (پدر و پسر) را در منطقه تورکل ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۲ اکتوبر طیارات متجاوزین خارجی یک مسجد را در منطقه غت بتخیل، لور مرغی فی مابین ولسوالی های شاه جوی و نوبهار ولایت زابل بمباران کردند که ۳ تن از طالب العلمان (شاگردان) به شهادت رسیده و ۵ تن از افراد قریه زخمی شدند.

بتاریخ ۲۲ اکتوبر نظامیان خارجی با همکاری عساکر داخلی در منطقه چادرو مانده ولسوالی ناوه ولایت غزنی چاپه زدند. در هنگام چاپه بشمول قطب الله آخندزاده ۳ تن از باشندگان ملکی منطقه را به شهادت رسانده و بشمول یک زن تمام اعضای خانواده مذکور را با خود بردند.

بتاریخ ۲۲ اکتوبر طیارات اشغالگران منطقه ای را در ساحهء تخته پل ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند بمباران کردند که در مجموع ۸ تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۳ اکتوبر نظامیان اشغالگر خارجی با همکاری عساکر داخلی در منطقه نه ویشتمه ویاله ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار چاپه زدند. در جریان این چاپه ۷ تن از اعضای یک خانواده که همگی برادر و بچه کاکا بودند را به شهادت رساندند. همچنین در هنگام تلاشی منازل دیگر دروازه ها را با بمب منفجر کرده و اجناس قیمتی و پول نقد را دزدیده اند.

بتاریخ ۲۴ اکتوبر در منطقه حسن خیل ولسوالی احمد اباد ملیشه های اربکی ۳ تن از باشندگان ملکی محل را به شهادت رسانده و یک متنفذ قومی را زخمی کردند.

بتاریخ ۲۵ اکتوبر اشغالگران با همکاری عساکر داخلی در منطقه اسحاقزوی ولسوالی معروف ولایت قندهار چاپه زدند که در نتیجه این چاپه ۵ تن از باشندگان منطقه بشمول زنان و کودکان را زخمی نموده، ۷ تن دیگر را دستگیر، ۶ باب خانه را حریق کرده، ۷ دوکان را چور کرده و ۷ عراده موتر و دها موترسایکل را آتش زدند.

بتاریخ ۲۶ اکتوبر طیاره درون متجاوزین و هیلی کوپترهای عساکر داخلی ۳ تن از باشندگان ملکی را در منطقه سپینی غوندی و سپین تک ولسوالی گیلان ولایت غزنی به شهادت رسانده و ۲ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۳۱ اکتوبر اشغالگران و عساکر داخلی مشترکا در کاریزو از مربوطات لام ولسوالی خاکریز ولایت قندهار در هنگام چاپه یک فرد ملکی را شیهد و ۱۸ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۳۱ اکتوبر در بمباردمان طیارات عساکر داخلی در قریه آب سوراخ ولسوالی پشترود ولایت فراه یک فرد ملکی شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

ماخذ: { رادیوی بی بی سی، آزادی – آژانس خبری اسلامی افغان و پژواک – ویب سایت های خبریال، لر و بر، نن تکی آسیا و بینوا}.

Related posts