فوریه 26, 2020

جنایات جنگی (نومبر)

بتاریخ ۳ نومبر قوای هوایی اشغالگران خارجی و داخلی منطقه سرک بالا در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را بمباران کردند، طبق گفته های شاهدان عینی دها باب منزل در نتیجه بمباران تخریب شده و ۲۵ تن از هموطنان ملکی شهید و زخمی شدند. علاوه بر این زیان های مالی سنگینی به مردم منطقه وارد آمد. قوای اشغالگر تلفات به مردم ملکی را انکار کردند، اما دفتر سازمان ملل متحد (یوناما) با تائید رویداد مذکور پذیرفت که تمام کشته شدگان رویداد مذکور افرا ملکی بودند.

بتاریخ ۴ نومبر پس از درگیری بین طالبان و عساکر داخلی در نزدیکی مرکز ولسوالی گیرو ولایت غزنی، قوای هوایی رژیم کابل منطقه را بمباران کردند که در نتیجه ۸ تن از هموطنان ملکی کشته و زخمی شدند.

بتاریخ ۴ نومبر عساکر اشغالگر و نیروهای کماندوی داخلی مشترکا بر منطقه کیدو از مربوطات ولسوالی خاکریز ولایت قندهار چاپه زدند که در جریان تلاشی منازل ۶ تن از باشندگان ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۶ نومبر در مربوطات ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب اشغالگران خارجی حملات هوایی انجام دادند که ۲ زن به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۶ نومبر در نتیجهء بمباران هوایی قوای اشغالگر بر قریهء روزی و بازار سلیمانزو در ولسوالی ده یک ولایت غزنی دو کودک شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۷ نومبر در قریهء امید ولسوالی چرخ ولایت لوگر قوای اشغالگر و عساکر داخلی مشترکا چاپه زدند که در جریان چاپه ۷ تن از هموطنان ملکی را دستگیر کرده و با خود بردند.

بتاریخ ۷ نومبر رسانه ها خبری را نشر کردند که افراد اربکی قومندان قادر ۱۰۰۰ راس گوسفند مردم را بزور با خود بردند.

بتاریخ ۹ نومبر طیارات اشغالگران بازار ننگ آباد و قریه های اطراف در ولسوالی خاک سفید ولایت فراه را بمباران کردند، در بمباران مذکور ۲۲ تن از هموطنان ملکی شهید و زخمی شدند و تعداد زیادی از خانه ها نیز تخریب و مواشی مردم تلف شدند.

بتاریخ ۹ نومبر قوای اشغالگر با همکاری عساکر داخلی بر بازار در منطقه مموزو و جانکخیل ولسوالی زرمت ولایت پکتیا چاپه زدند، که در جریان تلاشی دروازه های دوکان ها را را شکستانده و در یک کلینیک شخصی دوا و سامان آلات طبی و لابراتوار را تخریب کردند

بتاریخ ۱۰ نومبر اشغالگران و عساکر داخلی مشترکا بر منطقه کوژچنار از مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی در ولایت بغلان چاپه زدند، در هنگام تلاشی منازل دروازه های خانه را شکستانده، مردم را لت و کوب کرده و ۷ تن از باشندگان ملکی منطقه را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۰ نومبر در فیر و انداخت های توپچی دشمن که بر ساحات مسکونی در قریه نورک از مربوطات قلات مرکز ولایت زابل اصابت کرد. یک زن شهید و ۴ کودک زخمی شدند.

بتاریخ ۱۲ نومبر در انداخت هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه نغاره خانه از مربوطات ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب اصابت کرد، ۷ تن از اعضای یک خانواده شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۴ نومبر  در جریان عملیات شبانه نیروهای اشغالگر در منطقه کلانکیچی از مربوطات ولسوالی میوند ولایت قندهار ۱۰ از باشندگان ملکی منطقه را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۴ نومبر در نتیجهء انداخت های سلاح های ثقیلهء عساکر داخلی در قریهء دادمدری از مربوطات ولسوالی سرکانو ولایت کنر یک فرد ملکی شهید و یک زن زخمی گردید.

بتاریخ ۱۴ نومبر در فیر و انداخت های هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه خراسان از مربوطات ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل اصابت کرد، ۴ کودک شهید شدند.

بتاریخ ۱۷ نومبر قوای اشغالگر با همکاری عساکر داخلی مشترکا بر قریهء ملا علیم از مربوطات ولسوالی چرخ ولایت لوگر چاپه زدند و در جریان چاپه دو مدرسه و خانه های اطراف را تلاشی کرد و موترسایکل ها مردم را حریق کردند و بشمول تعدادی از شاگردان مدرسه ۲۵ تن از باشندگان ملکی را دستگیر کرده و با خود بردند.

بتاریخ ۱۸ نومبر عسکر مؤظف در ریاست عدلی قلات مرکز ولایت زابل دو تن از باشندگان ملکی بنام های عبدالقادر و فرزندش عبدالمنان را به شهادت رساند.

بتاریخ ۱۸ نومبر در منطقه جوی ۲۵ ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار عساکر داخلی یک فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۸ در منطقه فتح آباد و زرخم از مربوطات ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار قوای اشغالگر با همکاری عساکر داخلی مشترکا چاپه زدند و در جریان چاپه ۲ تن از باشندگان ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۹ نومبر اشغالگران خانه های مردم ملکی را در نزدیکی مرکز ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند بمباران کردند که ۷ باب منزل تخریب و ۱۰ تن از اعضای یک خانواده بشمول زنان و کودکان به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۰ نومبر عساکر اسپیشل فورس داخلی بر ساحات مسکونی در منطقه کودی از مربوطات ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار هاوان انداخت کردند که سبب شهادت یک کودک و زخمی شدن ۱۰ تن دیگر گردید.

بتاریخ ۲۰ نومبر قوای اشغالگر با همکاری عساکر داخلی مشترکا بر منطقه مرک خیل ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان چاپه یک عالم دین بنام مولوی شیرین دل صاحب را به شهادت رسانده و ۳ تن از باشندگان ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲۱ نومبر عساکر داخلی دو فرد ملکی را در منطقه کودلو از مربوطات ولسوالی زرمت ولایت پکتیا را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۲ نومبر قوای اشغالگر خارجی بر چادرهای و رمه های گوسفند کوچی ها در منطقه ملکان ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار بمباری کردند که این بمباران سبب شهادت ۴ تن بشمول زنان و کودکان و زخمی شدن ۴ تن دیگر شد. همچنین دها راس مواشی نیز تلف شد.

بتاریخ ۲۲ نومبر رسانه ها خبر دادند که نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی مشترکا بر یک مدرسه در قریهء عمر خیل ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک چاپه زدند. طبق گفته های باشندگان قریه عساکر ۸ تن از شاگردان خوردسال مدرسه را کنار دیوار مدرسه به شهادت رسانده بودند. که این عمل ظالمانهء عساکر عکس العمل وسیعی را در شبکه های اجتماعی در پی داشت اما نیروهای اشغالگر و عساکر داخلی در مورد این عمل ظالمانهء خود سکوت کردند.

بتاریخ ۲۲ نومبر اربکی ها یک عالم دین بنام مولوِ حمدالله را در منطقه کامران خیل ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۳ نومبر قوای اشغالگر بر یک خانه در منطقه افغانیه از مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا چاپه زدند، که بشمول کلان خانواده ۲ زن و ۳ کودک را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۶ نومبر نیروهای اشغالگر یک عالم دین و ۵ تن از باشندگان ملکی را در منطقه امبیر و چهارباغ ولسوالی قرغیی ولایت لغمان به شهادت رسانده و ۳ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲۸ نومبر اشغالگران در جریان چاپه در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک ۴ تن از معلمین یک مکتب را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۳۰ نومبر در منطقه بازار مالمند ولسوالی سنگین ولایت هلمند قوای اشغالگر در جریان چاپه ۷ تن از باشندگان ملکی را به شهادت رسانده و ۶ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

مأخذ: [رادیوی بي بي سي، آزادي =، آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های خبری، لر او بر= ،نن تکی آسیا=و بینوا=]

 

Related posts