فوریه 25, 2020

وضاحت سخنگوی امارت اسلامی در مورد پروپاگند در رابطه به آتش بس

وضاحت سخنگوی امارت اسلامی در مورد پروپاگند در رابطه به آتش بس

از چند روز به اینسو، بعضی رسانه ها راپورهای نادرست و دور از حقیقت را از سوی امارت اسلامی در مورد آتش بس پخش می کنند.

بعضی رسانه ها پروپاگند شان را به حدی رسانده اند که افواهات دروغین اختلافات داخلی امارت اسلامی را در مورد آتش بس تبلیغات می کنند.

واقعیت اینست که امارت اسلامی کدام تصمیمی در مورد آتش بس ندارد. امریکایی ها تقاضای کاهش دادن جنگ هجم جنگ و عملیات را کرده اند. مشوره های داخلی امارت اسلامی در مورد همین مسئله مشخص جریان دارد.

از سوی مقام رهبری امارت اسلامی تا هنوز هیچ فیصله نهایی نشده و نه هم درین مورد در صف امارت اسلامی کدام اختلافی وجود دارد.

چیزهای را که رسانه های حامی دشمن از روی شیطنت تبلیغ می کنند، امید است که هموطنان ما اعتنای به آن نداشته باشند.

بعضی حلقات مغرض استخباراتی توسط رسانه ها تلاش می کنند که پروسه جاری مذاکراتی را با ایجاد تشویش ها، خوش باوری های بی جا و معلومات کاذب سبوتاژ کنند.

امارت اسلامی در هر دو بخش سیاسی و نظامی در روشنی شریعت اسلامی و با در نظرداشت منافع علیا و تحقق آرمان های جهادی گام های لازم و مناسب می بردارد. ان شاء الله تعالی.

امارت اسلامی در مورد پیشرفت های تازه از طریق منابع رسمی خود همطونان را در جریان می گذارد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۴/۵/۱۴۴۱هـ ق

۹/۱۰/۱۳۹۸هـ ش ــ 2019/12/30م

Related posts